2. - 6.10.2017

Český jazyk
 
uč. - s. 25, cv. 5 - ústně
                        3 b) ústně
        s. 26, cv. 3 - do sešitu
PS - s. 5 celá
        s. 6, cv. 4
Čítanka - s. 12 - přečíst
                s. 17 - 21 - přečíst o kohoutkovi a slepičce
Písanka - s. 5 - písmeno b, ě, é, slabiky be, bé, bě
 
Matematika
 
s. 12 celá
s. 13 celá
s. 40 celá
 
Prvouka
 
uč. - s. 6, cv. 1
PS - s. 6, cv. 1