25. - 29.9.2017

Český jazyk
 
uč. - s. 17, cv. 1, 2 - ústně
                  cv. 3 - ústně
        s. 22. cv. 3, 4 - ústně
PS - s. 3, cv. 2
        s. 4, cv. 3
Písanka - s. 4 - písmeno l
                       - písmeno e - 2 řádky
                       - slabika le
Čítanka - s. 12 - Nebojte se mamuta
 
Matematika
 
s. 10, cv. 1, 2, 4
sčítání do 20 s přechodem přes 10 - procvičování
 
Prvouka
 
PS - 5, cv. 1, 4