6.-10.11.2017

Český jazyk
 
PS - s. 7, cv. 1
uč. s. 36, cv. 1 - ústně
      s. 37, cv. 3, 4
      s. 42, cv. 1 a) c) - ústně
                cv. 2 - ústně
      s. 44, cv. 6 - ústně vyhledat v každé větě sloveso
 
Matematika
 
s. 14, cv. 1, 2, 4, 5
s. 15, cv. 6, 7, 8
 
Prvouka
 
PS - s. 10, cv. 3, 4