Aktuality pro rodiče

Fotografování třídních kolektivů
13.-14.5.2019
Cena fotografie 25 Kč
Vyplňte, prosím, lísteček v ŽK
Děkuji
Martina Koppová
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
na stránkách třídy je uvedený nový rozvrh hodin, který bude platit od 4.2.2019. Věnujte mu, prosím, pozornost, ať děti mají potřebné pomůcky. Dále si děti mají do třídy opět donést převlečení na TV, švihadlo a malý míček.
Děkuji
Martina Koppová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
připomínám, že na ŠvP opravdu pojedeme (děti vědí). Do 15.1. měla být zaplacena záloha 1500Kč (platební údaje najdete v ŽK). Do 31.1. mají být odevzdané formuláře Prohlášení rodičů a Posudek o zdravotní způsobilosti (oba ke stažení na webových stránkách školy).
Děkuji
Martina Koppová
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
přeji Vám i Vašim dětem klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Martina Koppová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
ve škole se vyskytly vši, prosíme proto o kontrolu hlav dětí.
Děkuji za pochopení
Martina Koppová
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
žáci, kteří nebudou plavat (po nemoci, nachlazení apod.), zůstávají nyní nově ve škole a jdou do třídy 2.A (stejná chodba, kde máme třídu i my).
Děkuji za pochopení
Martina Koppová
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
v letošním školním roce nás nově čekají pravidelné třídnické hodiny. Budou vždy jednou za měsíc v pondělí 6. vyučovací hodinu. Na oběd tedy budeme chodit ve 13,30. V prvním pololetí se budou konat 1.10., 5.11., 3.12., 7.1.
Martina Koppová
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
připomínám informace z třídních schůzek. Sraz na plavání se posouvá na 7,30 a vybíráme 200 Kč třídní fond.
Děkuji
Martina Koppová
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče,
omlouvám se za chybu, ke které došlo v seznamu sešitů na letošní školní rok. Byl zde uveden sešit č.543. Místo něj, prosím, kupte také sešit číslo 523.
Děkuji
Martina Koppová
______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Organizace prvního školního týdne:
 
3.9. - konec vyučování 8,40
4.9. - konec vyučování 11,30
5.9. - konec vyučování 12,00
6.9. - konec vyučování 11,40
7.9. - konec vyučování 11,40
 
od 6.9. výuka dle rozvrhu
 
bližší informace na webových stránkách školy