11. - 15. 12. 2017

Český jazyk
 
PS - s. 13, cv. 5
uč. - s. 66, cv. 3
        s. 67, cv. 1
Matematika
 
s. 22, cv. 14 - do sešitu zápis slovní úlohy, výpočet, odpověď
s. 21 - zelený rámeček - naučit pojmy
s. 21, cv. 10
s. 22, cv. 12, 13, 14
s. 23, cv.15, 16
 
Prvouka
 
uč. s. 18
PS - s. 17, cv. 1
        s. 18 - doma zopakovat