12.-16.11.2018

Český jazyk
 
procvičování párových souhlásek uvnitř slova
s. 61, cv. 1 - ústně
s. 63, cv. 3 - ústně
s. 64, cv. 8 a) b)
s. 69, cv. 1 - do sešitu
s. 70, cv. 3 - ústní doplnění
 
Matematika
 
s. 22 - zelený rámeček
s. 22, cv. 1 - i se zkouškou
s. 23, cv. 5
s. 61, cv. 2 - ústně
procvičování přímka, úsečka, polopřímka
 
Prvouka
 
s. 17, 18
s. 19, 20 - pročíst