12.-16.3.2018

Český jazyk
 
PS - s. 24, cv. 3
        s. 25, cv. 1
uč. - s. 109, cv. 1 - ústně
                    cv. 2 - ústně
        s. 115, cv. 1 - ústně
        s. 116, cv. 2 (dole) - ústně, 2 řádky do sešitu
Písanka - s. 22 - přepis vět
                s. 23 - 2 řádky písmen, slova, věty
                s. 24 - 2 řádky písmen, slova, věty
                s. 25 - písmena
 
Matematika
 
s. 8, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
s. 9, cv. 1, 2, 3
s. 51, cv. 3, 4, 5
 
Prvouka
 
uč. - s. 43
PS - s. 44, cv. 1, 2
        s. 45, cv. 1, 2, 3, 4