15. - 19.1.2018

 
Český jazyk
 
uč. - s. 79, cv. 5 a) - písemně do sešitu
        s. 81, cv. 8 - ústně
PS - s. 16, cv. 4, 5
       s. 17, cv. 7
                 cv. 6 - 2 sloupečky
                 cv. 6 - poslední sloupeček do školního sešitu
 
Matematika
 
s. 25, cv. 11 - do sešitu, doplnit i do M
s. 27, cv. 19 - do sešitu, doplnit i do M
s. 26, cv. 16
s. 28, cv. 1, 2, 3, 4, 5
s. 29, cv. 6
s. 39 - celá
 
Prvouka
 
uč. s. 25
PS - s. 21, cv. 4
        s. 26, cv. 8, 9, 10, 11
        s. 28, cv. 1, 2, 3, 4