15. - 19.10.2018

Český jazyk
 
s. 22, cv. 2, 3
s. 22, rámeček
s. 23, rámeček, cv. 2 - ústně doplnit a určit druh věty
s. 25 - rámeček, cv. 1 - přečíst, určit zda je souvětí nebo věta jednoduchá
s. 27, cv. 4 a), b) - ústně
          cv. 4 c) - do sešitu
 
Matematika
 
s. 16, cv. 3 - ústně
s. 16, zelený rámeček
s. 17,cv. 6 - do sešitu
         cv. 8 - 2 sloupečky
         cv. 9
s. 57
s. 58, cv. 5
 
Prvouka
 
s. 11, 12