16.-20.4.2018

Český jazyk
 
PS - s. 29, cv. 3, 4, 5
        s. 30, cv. 6
uč. - s. 133, cv. 4 - ústně
                            - 4 věty do sešitu
        s. 137, Pamatuj si!
        s. 140, cv. 3 - 1. odstavec - ústně odůvodnit, napsat do sešitu 4 věty
                    cv. 5 - ústně
Písanka - s. 4, 6
 
Matematika
 
s. 17, cv. 9, 10
s. 18, cv. 1, 2, 3, 4
s. 19, cv. 6
s. 53, cv. 10,11
s. 54, cv. 1, 2
 
Prvouka
 
uč. - s. 50, 51
PS - s. 53, cv. 1, 2, 3
        s. 54, cv. 1, 3