17.-21.9.2018

Český jazyk
 
s. 13, cv. 3 a)
s. 11, cv. 3 - z druhého odstavce vypsat jednoslabičná slova
s. 15, cv. 1 - 5 vět ústně
s. 17, cv. 5 - 4 věty do dom. sešitu
s.16, cv. 4 a) - celé ústně, 2 řádky do školního sešitu
Písanka - s. 1, 2
 
Matematika
 
uč. - s. 6, cv. 19
        s. 11, cv. 9 - 2 sloupečky
Procvičování násobení a dělení
 
Prvouka
 
s. 3, 4, 5, 6