18. - 20.12.2017

 
Český jazyk
 
uč. - s. 68, cv. 6 a)
PS - s. 13, cv. 6 - ústně
 
Matematika
 
s. 23, cv. 1, 2, 3
s. 24, cv. 4, 5, 6, 7
 
Prvouka
 
PS - s. 27
        s. 24, cv. 1, 2 - práce ze suplované hodiny 14.12. - mělo být dokončeno 19.12. - dokončit
        s. 25, cv. 5, 6, 7 - práce ze suplované hodiny 14.12. - mělo být dokončeno 19.12. - dokončit