19.-23.2.2018

Český jazyk
 
uč. - s. 97, cv. 2 - ústně
        s. 98, cv. 7 - 2 věty do sešitu, zbytek ústně
        s. 104, cv. 11 a) - 6 vět ústně, 2 věty do sešitu
PS - s. 21, cv. 7
        s. 22, cv. 9 - doplnit
 
Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek
 
Matematika
 
procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
 
M 2. díl - s. 1, cv. 1, 2, 3
               s. 2, cv. 4, 5, 6, 7, 8
               s. 3, cv. 1, 3
               s. 49, cv. 1, 2, 3, 4
 
Prvouka
 
uč. - s. 34-35
PS - s. 35, cv. 1, 3
        s. 36, cv. 1, 2 a)
        s. 37, cv. 1, 2