19. - 23.3.2018

Vzhledem k tomu, že z důvodu nemoci nejsem přítomná ve škole, pokusím se zde alespoň rámcově zveřejnit probrané učivo a případné nesrovnalosti dořešíme s dětmi, až se uvidíme ve škole. Děkuji za pochopení.


Český jazyk

uč. - s. 115 - 122 - procvičovat písmeno ě v jakémkoli cvičení dle potřeby

PS - s. 26

Písanka s. 27 - 29


Matematika

s. 10, 11, 52


Prvouka

uč. - s. 44

PS - s. 46, 47