21.-25.5.2018

Český jazyk
 
PS - s. 36, cv. 3, 4
uč. - s. 147, cv. 12 a)
                           - ústně určit v celém cvičení, co je věta jednoduchá a co souvětí
         s. 148, cv. 15
uč. - s. 148, cv. 14 - vypsat do sešitu slovesa
        s. 151, cv. 1 - ústně doplnit a odůvodint, do sešitu napsat 2 souvětí
 
Matematika
 
s. 23, cv. 6, 7, 8
s. 24, cv. 1, 2, 4, 5, 6
s. 25, cv. 7
s. 55, cv. 7
s. 56, cv. 5
 
Prvouka
 
uč. - s. 57
PS - s. 62, cv. 1, 2, 3
        s. 63, cv. 1, 2, 3
        s. 64, cv. 1, 3, 5, 4