22.-26.1.2018

Český jazyk
 
uč. - s. 85, cv. 1 - ústně
        s. 81, cv. 1 - ústně
        s. 82, cv. 2
        s. 83, cv. 3
Písanka - s. 28 - 1., 2., 6., 7., 8., 9. řádek
                s. 29 - 1., 2., 6., 7., 8. řádek
 
Matematika
 
odčítání do 100 s přechodem desítky
 
s. 45, zelený rámeček, cv. 1., 2., 3
s. 29, cv. 7, 8, 9
s. 30, cv. 10, 11, 13
 
Prvouka
 
PS - s. 29 - celá
        s. 30, cv. 2