26.2-2.3.2018

Český jazyk
 
PS - s. 21, cv. 8
        s. 22, cv. 10 - doplnění chybějících písmen
uč. - s. 100, cv. 1
        s. 101, cv. 3
 
Matematika
 
s. 3, cv. 2, 4, 5
s. 4, cv. 1, 2, 4
s. 50, cv. 7, 8
s. 51, cv. 1
 
Prvouka
 
uč. - s. 36, 37, 38, 39
PS - s. 38, cv. 1, 3
        s. 39, cv. 1, 2, 3
        s. 40, cv. 1, 2, 3