29.1. - 1.2.2018

Český jazyk
 
PS - s. 18, cv. 1
        s. 19, cv. 4 - pouze doplnit
 
Matematika
 
s. 30, cv. 12, 14
s. 46, cv. 4, 5, 6
s. 47, cv. 3
         zelený rámeček
s. 31, cv. 15, 17
 
Prvouka
 
uč. - s. 30
        s. 31 - žluté rámečky
PS - s. 31, cv. 1, 2