3. - 5.1.2018

 
Český jazyk
 
procvičování - protiklady, synonyma
PS - s. 13, cv. 6
uč. - s. 69, cv. 1
        s. 70, cv. 2, 3
                  rámeček "Pamatuj si"
 
Matematika
 
nácvik sčítání do 100 s přechodem desítky
s. 25, cv. 8, 9, 10
 
Prvouka
 
PS - s. 19, cv. 1, 3
        s. 20, cv. 2, 3, 4