3.-7.12.2018

Český jazyk
 
s. 76, cv. 6 - opakování ústně
procvičování vyjmenovaných slov po B a jejich slov příbuzných
s. 83, cv. 2 a) - ústně
 
Matematika
 
s. 27, cv. 3, 4
opakování, procvičování násobilky, písemného sčítání a odčítání
 
s. 29 - zelený rámeček
s. 30, cv 2 - ústně
s. 63, cv. 5, 6, 8
 
Prvouka
 
s. 23, 24