4. - 8. 12. 2017

 
Český jazyk
 
PS - s. 11, cv. 1, 2
        s. 12, cv. 4
uč. - s. 62, cv. 6 - ústně
        s. 63, cv. 7 - celé ústně
                          - 3 věty do sešitu
        s. 66, cv. 1 - ústně
                          - 4 protiklady do sešitu (noc, nízké, ráno, začnu)
        s. 66, cv. 2 - ústně, 5 vybraných slov s priklady napsat do sešitu
 
Matematika
 
s. 21, cv. 6, 7, 8
          cv. 10 - do sešitu
s. 22, cv. 11
          cv. 13 - 2 sloupečky do sešitu
s. 44, cv. 4, 5
 
Prvouka
 
uč. - s. 15, 16, 17
PS - s. 15
        s. 16, cv. 1, 2, 3