4.-8.6.2018

Český jazyk
 
PS - s. 38, cv. 4
        s. 39, cv. 6
        s. 40, cv. 7
        s. 41, cv. 9
                  cv. 10 - pouze doplnit chybějící písmena
uč. - s. 154, cv. 4 - 3 věty napsat do sešitu i s doplněnými znaménky
 
Matematika
 
s. 29, cv. 2, 4, 5
s. 30, cv. 6, 7, 8, 9
s. 31, cv. 14, 15
s. 32, cv. 1, 2, 3, 5
s. 33, cv. 9, 10
s. 56, cv. 1, 2, 3, 4
 
Prvouka
 
PS - s. 69, cv. 1, 2
        s. 70, cv. 1, 2, 3, 4
        s. 71, cv. 1