5. - 9.3.2018

Český jazyk
 
PS - s. 22, cv. 10 - dokončení
        s. 23, cv. 1
uč. - s. 103, cv. 6 - ústně
        s. 107, cv. 1 - ústně
        s. 108, cv. 3, 4 - obě ústně
 
Matematika
 
s. 4, cv. 5, 6
s. 5, cv. 7, 8, 9, 10
s. 6, cv. 1, 2, 3
s. 7, cv. 5, 6, 7, 8
s. 51, cv. 1, 2
          cv. 4 - ústně
 
Prvouka
 
uč. - s. 39, 40, 41, 42
PS - s. 42, cv. 1
        s. 43, cv. 1 - ústně
                  cv. 2, 3