7. - 11.1.2019

Český jazyk
 
s. 86 - vyjmenovaná slova po M - do pátku 11.1. naučit
s. 87, cv. 3 - ústně
s. 84, cv. 4 - v úterý 8.1. diktát
s. 87, cv. 5 - ústně
s. 88, cv. 6 - úsně celé, 2 řádky do sešitu
s. 95, cv. 1 - ústně, 5 vět do sešitu
 
Matematika
 
s. 40, cv. 5, 6, 9, 10
s. 41, cv. 12
          cv. 15 - 2 sloupečky
s. 42, cv. 18, 19 - ústně
          cv. 21 - do sešitu
s. 67, cv. 4
s. 69 - rámeček
 
Prvouka
 
s. 28, 29