8.-12.1.2018

Český jazyk
 
uč. - s. 70, cv. 4 - ústně (ke slovu zelenina 3 slova podřazená do sešitu)
        s. 71, cv. 5 - ústně
        s. 75, cv. 9 a)

        s. 78, cv. 1 - ústně

                 oranžový rámeček

PS - s. 14, cv. 7

        s. 15, cv. 1, 2

 
Matematika
 
s. 38, cv. 1, 2
         cv. 4 - zelená, oranžová
s. 26, cv. 14, 15, 17
          cv. 18 - 2 sloupečky
s. 25, cv. 12, 13

s. 27, cv. 20, 21

 
Prvouka
 
PS - s. 21, cv. 2, 3
                  cv. 1 - ústně
        s. 22, cv. 3
        s. 23