9.-13.4.2018

Český jazyk
 
uč. - s. 129
        s. 130 - Pamatuj si!
        s. 132, cv. 4 - odůvodnit ústně, přepsat do sešitu
PS - s. 28, cv. 1
                  cv. 2
        s. 29, cv. 3 - pouze doplnit
 
Matematika
 
procvičování násobení a dělení 3
s. 16, cv. 1, 2, 3, 4, 5
s. 17, cv. 6, 7, 8
s. 53, cv. 6, 7, 8
 
Prvouka
 
uč. - s. 48, 49
PS - s. 51, cv. 1, 2, 3
        s. 52, cv. 1