14.-18.1.2019

Český jazyk
 
s. 88, cv. 8
s. 89, cv. 9, 10
s. 90 - rámeček - vyjmenovanaá slova po P
s. 90, cv. 1 - ústně
 
Matematika
 
s. 43, cv. 1 - ústně
s.44, horní zelený rámeček
s. 44, cv. 3 - 2 sloupečky do sešitu
s. 44 - dolní zelený rámeček
s. 44, cv. 5 - 2 sloupečky
s. 45 - rámeček
s. 72 - rámeček
s. 73, cv. 3 - ústně
 
Prvouka
 
s. 29, 32, 33, 34